De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft een reductieplan opgesteld dat de risico’s voor de gezondheid en het milieu van chemische bestrijdingsmiddelen of biociden moet verminderen. Het plan focust onder andere op personen die voor hun beroep vaker in contact komen met biociden.

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Voorbeelden zijn ontsmettingsmiddelen, insecticiden, schimmeldodende producten en houtbeschermingsmiddelen. Ze kunnen een risico vormen voor de gezondheid en het milieu.

Het federale reductieplan voor biociden voor de periode 2023-2028 bundelt verschillende acties, zoals een verplichte opleiding voor professionele gebruikers en een campagne om mensen concrete tips te geven om deze producten veilig te gebruiken. Zo zullen professionele gebruikers van insecticiden en producten voor de bestrijding van ratten of muizen (rodenticiden) een verplichte opleiding moeten volgen en een licentie behalen.

Het reductieplan bevat daarnaast ook acties voor enkele specifieke stoffen, waaronder hormoonverstoorders. Bij producten voor professionelen worden de risico’s geëvalueerd en opgevolgd.

Via de website Biocide.be zal, naast allerlei informatie, jaarlijks een rapport over de Belgische biocidenmarkt worden gepubliceerd.

Meer info

Meer informatie is beschikbaar: