Over de toepassing van de regelgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s kreeg de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) vaak vragen. Die vragen en de antwoorden van de FOD Werkgelegenheid werden gebundeld in twee documenten met veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions of FAQ).

Die documenten worden jaarlijks bijgewerkt. De meeste recente toevoegingen worden telkens in het grijs gemarkeerd.

De documenten zijn beschikbaar in de module Psychosociale risico's - Regelgeving:

Meer informatie over de regelgeving met betrekking tot psychosociale risico’s en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Psychosociale risico's op het werk.