Een online jobkwaliteitsindex van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) geeft visueel weer hoe Europese werknemers de kwaliteit van hun werk ervaren. Daarbij toont Eurofound een momentopname van de evolutie van de gemiddelde waarden tussen 2000 en 2015.

Om de data over jobkwaliteit te beoordelen, gebruikt Eurofound een aantal indicatoren:

  • de fysieke omgeving, waaronder risico’s gerelateerd aan houding, omgevingsfactoren, ergonomie en biologische agentia;
  • vaardigheden en autonomie, zoals de cognitieve dimensie, beslissingsvrijheid en opleiding;
  • de werktijd, waaronder de arbeidsduur, onregelmatige werkuren en ploegenwerk;
  • de vooruitzichten, zoals werkzekerheid en carrièrevooruitzichten;
  • de werkintensiteit, waaronder werkdruk, tempodruk en onderlinge afhankelijkheid.

Gedurende de periode 2021-2024 zal Eurofound belangrijke inzichten verschaffen in de uitdagingen en vooruitzichten op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzaam werk in de Europese Unie. Op basis van haar expertise op dit gebied zal Eurofound de ontwikkelingen en gemaakte vorderingen in de loop van de tijd volgen en punten van zorg rond arbeidsomstandigheden en arbeidskwaliteit benoemen.

Meer info