Op 25 mei 2016 hebben zes organisaties, waaronder het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, de Europese Commissie, de Europese sociale partners en de overheden van Oostenrijk en Nederland, een convenant ondertekend om met een Europese “Roadmap on carcinogens” de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te verminderen.

Roadmap on carcinogens

De ‘Roadmap’ is een vrijwillig actieprogramma dat voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van de kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen. Het actieprogramma loopt door tot in 2019. Werkgevers en werknemers, vooral in de KMO’s, worden zo ondersteund bij het ontwikkelen van maatregelen die zorgen dat de nieuwe grenswaarden worden gerealiseerd.

Meer informatie