De Europese Commissie (EC) en het Europees Parlement organiseren op 15 maart 2022 samen een conferentie over telewerk en het recht op deconnectie. Het evenement maakt deel uit van een reeks activiteiten van de EC als antwoord op de resolutie van het Europees Parlement over het recht om offline te zijn.

Het doel van deze toekomstgerichte conferentie is om een forum te bieden voor de verschillende perspectieven van de Europese instituten, lidstaten, sociale partners en belanghebbenden. Het evenement zal de ontwikkelingen op het vlak van telewerk en het recht op deconnectie bekijken, de kansen en uitdagingen nagaan en de verschillende beleidsmaatregelen onderzoeken.

Meer informatie over deze conferentie, die digitaal te volgen zal zijn, is beschikbaar in het Engels op de website van DG Employment, Social Affairs & Inclusion: Conference on the right to disconnect and telework. De website waarop de presentaties stonden, is niet meer toegankelijk.