Fatsoenlijk werk en doeltreffende sociale bescherming behoren tot de belangrijkste beginselen van de Europese pijler van sociale rechten. De pijler en het bijbehorende actieplan beschermen mensen op hun werk, bij het zoeken naar een baan en gedurende hun hele loopbaan en persoonlijke leven.

Om dit te ondersteunen is onlangs de campagne Samen aan de slag! gelanceerd, die wordt geleid door de Europese Commissie. De campagne heeft als doel om sociale rechten te versterken en het leven van alle burgers te verbeteren op zeer concrete gebieden, zoals vaardigheden, gezinsleven, inkomen, gelijkheid en werk.

De Commissie zet zich in om meer banen te scheppen en ongelijkheid en sociale uitsluiting te bestrijden door ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot hoogwaardig werk en opleidingen.

Ook het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) draagt bij aan het actieplan door zijn gratis tools voor interactieve onlinerisicobeoordeling (OiRA) beschikbaar te stellen om bedrijven te helpen de nationale wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk na te leven.

Meer info

Bekijk de hulpmiddelen van de campagne voor het zoeken naar werk op de website van de Europese Unie, in de rubriek Werk.

Meer informatie over de Europese pijler van sociale rechten op de website van de Europese commissie (in het Engels): The European Pillar of Social Rights Action Plan.

De campagne Samen aan de slag is ook afgestemd op het Europees Jaar van de vaardigheden. Meer informatie op de website van de Europese Unie: Europees jaar van de vaardigheden.

(Bron: EU-OSHA Highlights – juli 2023: Uw recht om in een veilige en gezonde omgeving te werken: samen aan de slag!)