Het EMEcs-project ("European Market Environment in the Construction Sector"), mede gefinancierd door de Europese Commissie, heeft tot doel te begrijpen hoe de door de lidstaten van de Europese Unie (EU) ingevoerde maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie van invloed zijn geweest op gedetacheerde werknemers in de bouwsector.

Tijdens een recente online workshop presenteerde EMEcs het EU-handboek van het project, dat ingaat op de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de mobiliteit, de arbeidsomstandigheden en de sociale bescherming van gedetacheerde werknemers in de bouwsector.

Het project wil voorstellen en aanbevelingen doen om gedetacheerde werknemers bij toekomstige pandemieën beter te ondersteunen.

Meer info

(Bron: EU-OSHA News – januari 2023: EU handbook on working conditions of posted workers in the construction sector during COVID-19)