Onder het motto “laat je stem horen!” wordt in 2022 het Europees jaar van de jeugd gevierd, dat het belang belicht van de Europese jeugd voor een betere toekomst: groener, inclusiever en digitaler. Jongeren worden aangespoord om door actief burgerschap deel van de verandering te zijn.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het Europees jaar van de jeugd.

Het Europees jaar van de jeugd gaat hand in hand met “NextGeneration EU”, het economisch herstelplan van de Europese Raad, dat perspectieven voor jongeren wilt bieden, zoals kwalitatieve jobs en opleidingsmogelijkheden.

Hieronder vindt u meer informatie over enkele Europese campagnes die de focus leggen op jongeren in een werkcontext.

Europese week van de beroepsvaardigheden

Een beroepsopleiding volgen is een van de beste garanties voor tewerkstelling in Europa. Van 16 tot 20 mei 2022 vindt dan ook de Europese week van de beroepsvaardigheden plaats om de vele voordelen van een beroepsopleiding in de kijker te zetten.

Het thema dit jaar is “Vaardigheden voor een groene transitie”, waarbij maatregelen worden genomen om werknemers en studenten de nodige vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor een tewerkstelling in de groene economie.

Meer informatie over de week is beschikbaar in het Engels:

OSHVET

EU-OSHA zet in op jongeren met het OSHVET-project, dat veiligheid en gezondheid wil integreren in beroepsonderwijs en -opleiding.

Bewustzijn kweken voor het belang van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) aan het begin van de loopbaan is van essentieel belang voor een duurzaam arbeidsleven. Het OSHVET-project van EU-OSHA is bedoeld om meer bekendheid te geven aan VGW onder leerkrachten en studenten in het beroepsonderwijs en om praktische informatie en hulpmiddelen te bieden.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA:

Campagne “Gezond werk: verlicht de last!”: Toekomstige generaties en MSA in de schijnwerper

De campagne “Gezond werk: verlicht de last!” van EU-OSHA richt zich momenteel op de bevordering van gezonde spieren en botten bij kinderen en jongeren. Veel jongeren treden namelijk toe tot de arbeidsmarkt met reeds bestaande problemen van het bewegingsstelsel (ofwel musculoskeletale aandoeningen – MSA), die door werk kunnen verergeren.

Het nieuwe prioriteitsgebied past in een levensloopbenadering die meer inzicht kan geven in hoe en waarom aandoeningen van het bewegingsapparaat zich in de loop van de tijd voordoen en hoe de gezondheid van het bewegingsstelsel kan worden bevorderd.