De raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft haar werkprogramma voor 2024 vastgesteld, het laatste jaarprogramma van het huidige meerjarenprogramma 2021-2024.

Het werkprogramma voor 2024 wordt opgezet tegen de achtergrond van de komende Europese verkiezingen, de oorlog in Oekraïne, nieuwe conflicten in het Midden-Oosten en de stijgende kosten van levensonderhoud in de hele Europese Unie (EU), alsmede de belangrijke motoren van structurele verandering in Europa die verband houden met demografie, technologie, globalisering en klimaatverandering.

Tegen deze achtergrond zal Eurofound zich richten op kwesties op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid en levensomstandigheden.

De projecten die voor dit jaar zijn gepland, zijn ontwikkeld met partners op EU- en nationaal niveau en zijn bedoeld om beleidsmakers te voorzien van de basis die nodig is om effectief beleid te kunnen voeren. Eurofound hoopt met dit werkprogramma een positieve bijdrage te leveren aan diegenen die de beleidsagenda vormgeven om het leven en werken van alle Europeanen te verbeteren.

Download het werkprogramma op de website van Eurofound: Programming document 2021–2024: Work programme 2024.