Een hoge werkbelasting en lage werktevredenheid kunnen werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (ofwel musculoskeletale aandoeningen - MSA) veroorzaken of verergeren. Een simultane aanpak van psychosociale risico’s en MSA is gezien het verband daartussen zinvol.

In het kader van het nieuwe prioriteitsgebied “Psychosociale risico’s” van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!”, geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een aantal praktische hulpmiddelen voor de aanpak van deze problematiek.

Zo vindt u op de website van de campagne een informatieblad met tips voor het in kaart brengen van risico’s. In de bijhorende powerpointpresentatie worden preventieve maatregelen voorgesteld. Daarnaast biedt de database allerlei hulpmiddelen zoals casestudy’s en visuele materialen over uiteenlopende bedrijfstakken en soorten gevaren op het werk.

Meer info