Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseert een piloottest voor de vierde golf van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER).

Voor de piloottest worden ongeveer 30 bedrijven geïnterviewd in elk van de 30 landen die ESENER 2024 bestrijkt. De test is een belangrijke laatste repetitie in de aanloop naar de grote enquête, die eind mei 2024 van start zal gaan.

Over ESENER 4

De vierde ESENER-enquête wordt in 2024 uitgevoerd met veldwerk in meer dan 41.000 bedrijfsvestigingen van allerlei omvang en in alle economische sectoren in 30 Europese landen. De eerste resultaten van ESENER 2024 worden begin 2025 gepubliceerd.

Doel van het onderzoek is werkplekken in heel Europa bij te staan om efficiënter om te gaan met veiligheid en gezondheid en om de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. De interviewer vraagt naar de bestaande praktijken wat betreft het omgaan met veiligheid en gezondheid; deze vraagstukken staan centraal en omvatten ook bijvoorbeeld het thema van stress. Vervolgens worden er vragen gesteld over de manier waarop het veiligheids- en gezondheidsbeleid georganiseerd is, over de steun en het advies op dit punt en over eventuele relevante problemen.

Beleidsmensen op nationaal en Europees niveau zullen deze informatie gebruiken om betere beleidsmaatregelen en doeltreffende steun te ontwikkelen ter bevordering van bedrijfsveiligheid, gezondheid en -productiviteit.

Meer info

Ontdek meer over ESENER en de piloottest op de website van EU-OSHA: