De IDEWE groep, gespecialiseerd is in diensten inzake preventie en welzijn, heeft een grote enquête over geweld op het werk georganiseerd. Deze enquête, die tussen 2016 en 2018 bij 45 000 werknemers werd uitgevoerd, toont aan dat 1 deelnemer op 9 (11,4%) aangeeft dat hij werd geconfronteerd met agressief gedrag op de arbeidsplaats in de loop van de 6 maanden die voorafgingen aan het ogenblik waarop zij op deze enquête hebben geantwoord.

Onder agressief gedrag wordt elk incident verstaan in de loop waarvan personen het slachtoffer zijn van beledigingen, bedreigingen of aanvallen en dat een risico vormt voor hun veiligheid, hun welzijn en/of hun gezondheid. De meest voorkomende vormen zijn:

  • beledigingen of vergrijpen (10,4 %);
  • bedreigingen met fysiek geweld (4,2 %);
  • fysieke agressie (3,2 %).

Agressief gedrag op de arbeidsplaats komt een beetje meer voor bij mannen (12,7 %) dan bij vrouwen (10,7 %).

In 48,5 % van de gevallen gaat het over agressie door externe personen, zoals cliënten, patiënten of leerlingen, in 31,3 % van de gevallen door één of meerdere collega's of hiërarchische meerderen en in 5,2 % van de gevallen gaat het zowel over externe als over interne personen.

Vrouwen worden meer geconfronteerd met extern agressief gedrag (57,5 % tegenover 25,9 % voor interne agressie) terwijl het percentage voor alle werknemers in beide gevallen bijna hetzelfde is (34,9 % tegenover 39,9 % voor de interne agressie).

De gevolgen zijn zwaar: 1 werknemer op 2 die slachtoffer is van dit, zelfs onregelmatig, geweld loopt dubbel zoveel risico op een langdurige burn-out dan het gemiddelde van de werknemers.