Op 9 april 2020 heeft de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) een grote online enquête in en buiten de Europese Unie (EU) gelanceerd om de rechtstreekse economische en maatschappelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie in kaart te brengen.

Het doel van de enquête "Leven en werken in tijden van COVID-19" is het analyseren van de impact op het welzijn, het werken en het telewerken en op de financiële situatie van de Europese inwoners. Zij omvat een reeks relevante vragen voor personen uit verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende leefomstandigheden.

De meeste vragen zijn gebaseerd op de enquête van Eurofound over de kwaliteit van het bestaan in Europa (EQLS) en op de Europese enquête over de arbeidsomstandigheden (EWCS). Andere vragen zijn nieuw of aangepast op grond van andere bronnen, zoals de statistieken van de EU over de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC).

Belangrijkste vaststellingen

  • De landen die het hardst door de pandemie werden getroffen, ondervinden de meest significante impact op hun welzijn. Vaststellingen uit bepaalde landen zijn uitzonderlijk opvallend, zoals in Frankrijk waar de resultaten op het vlak van levenstevredenheid momenteel lager liggen in vergelijking met de enquêtes die voor de crisis werden gevoerd.
  • Meer dan de helft van de respondenten in de Europese Unie zijn ongerust over hun toekomst ten gevolge van de COVID-19-crisis en slechts 45% voelen zich optimistisch. In tegenstelling tot enquêtes gevoerd vóór de pandemie, stellen landen als Frankrijk, België, Italië en Griekenland vast dat de graad qua optimisme onder het Europese gemiddelde is gezakt.
  • In heel Europa geven de mensen aan dat hun vertrouwen in de EU en hun nationale regering dramatisch laag is, in het bijzonder in verschillende Lidstaten die traditioneel pro-EU zijn, zoals Frankrijk, Italië en Spanje, waardoor er fundamentele vragen rijzen bij de wijze waarop de Europese aanpak tijdens de crisis wordt ervaren.
  • In deze fase verklaren meer dan een kwart van de respondenten over heel de Europese Unie dat zij hun baan permanent (23 %) of tijdelijk (5 %) zijn verloren, waarbij de jongeren het zwaarst zijn getroffen. Ook ziet de helft van de personen die werken, hun arbeidstijd verminderen, in het bijzonder in landen als Roemenië, Italië, Frankrijk, Cuprus en Griekenland. Bij de Scandinavische landen werd het laagste aantal verminderingen van de arbeidstijd aangegeven.
  • Bijna 40% van de Europeanen verklaren dat hun financiële situatie slechter is dan voor de pandemie, wat een verdubbeling is van de cijfers gemeld in de enquêtes voor de crisis. Zowat de helft van de respondenten verklaren dat ze er niet in slagen om de eindjes aan mekaar te knopen en meer dan de helft verklaren dat ze bij gebrek aan een inkomen hun levensniveau niet langer dan drie maanden kunnen aanhouden. De situatie is nog dramatischer voor drie vierden van de werklozen die er niet in slagen om langer dan drie maanden te overleven en 82% verklaren dat ze het moeilijk hebben om rond te komen voor hun huishoudelijke uitgaven.

Meer info

Het rapport met de bevindingen van de enquête is beschikbaar in het Engels op de website van Eurofound: Living, working and COVID-19: First findings – April 2020.