‘E-tools’ (de ‘e’ staat voor ‘elektronisch’) zijn interactieve tools met outputs die zijn toegesneden op de gebruiker. In het kielzog van de technologische ontwikkelingen en het almaar toenemend internetgebruik worden er steeds meer e-tools ontwikkeld op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Omdat ze online worden verspreid kunnen ze een heel divers publiek bereiken.

E-tools op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om gevaren en risico’s op de werkplek te identificeren en kunnen oplossingen bieden voor de preventie van die gevaren en risico’s. Maar het is ook mogelijk om toezicht te houden op het gebruik van e-tools en om de effectiviteit en functionaliteit ervan te beoordelen.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk stimuleert de ontwikkeling van nieuwe e-tools op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en bevordert de toepassing van bestaande e-tools.

Verneem er meer over op de website van het Agentschap: E-tools op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk