De wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is weinig bekend en wordt weinig toegepast in kleine structuren (KMO’s, …) met minder dan 20 werknemers, waar elk ondernemingshoofd dienst doet als preventieadviseur voor zijn personeel. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een e-learning ontwikkeld om een betere kennis van de wetgeving te verkrijgen, maar ook om de belangrijkste principes over de preventie van beroepsrisico’s aan te geven.

De e-learning bestaat uit 5 modules van ongeveer 20 minuten:

  • introductie over de welzijnswetgeving;
  • gezondheid;
  • veiligheid;
  • musculoskeletale aandoeningen;
  • psychosociale risico’s.

Om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken bevatten deze modules animaties, afbeeldingen, video's, ...

De e-learning is gratis beschikbaar op de website e-campus.
Alhoewel de e-campus website is ontwikkeld voor de federale overheidsdienst, is de e-learning toegankelijk voor iedereen en dus ook voor personen uit de privésector.

Men moet enkel een account op e-campus aanmaken om beter te kunnen navigeren en om collectieve statistieken aan te maken.

Toegang tot de e-learning op de website van e-campus: https://ecampus.ofoifa.be/enrol/index.php?id=1535.

Meer informatie daarover in de module Tools: E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).