De elektronische gids “VeSafe” is een interactief informatieloket voor de risico's op het werk met betrekking tot het gebruik van voertuigen. Men kan er terecht voor veilig rijden, transport op de werkplaats en werken op of langs de weg. Ongevallen met voertuigen maken 29% uit van alle arbeidsgerelateerde ongevallen met dodelijke afloop.

De gids is een gezamenlijk initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de Europese Commissie en bevat veel voorbeelden van goed en efficiënt handelen en een overzicht van belangrijke verordeningen. Bovendien is de gids gratis en gemakkelijk te raadplegen en men kan er informatie zoeken per risico of voertuigtype.

Als werknemer, werkgever of preventiedeskundige kan men de e-gids raadplegen op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > EU-gids over werkgerelateerde veiligheidsrisico's van voertuigen (VeSafe).

Meer informatie

Publicaties van EU-OSHA, beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties: