Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) worden elke dag 28 miljoen mensen gedwongen om tegen hun wil en onder bedreiging te werken. Geen enkel land is vrij van dwangarbeid. Migrerende werknemers zijn in het bijzonder kwetsbaar voor dwangarbeid en mensenhandel, evenals degenen die in de informele economie werken en degenen die geen sociale bescherming genieten.

Expo “Through their eyes – visions of forced labour”

In november 2022 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) de expo “Through their eyes – visions of forced labour”. Meer informatie over de expo is beschikbaar in volgende video op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/dGm9WMdBXRw

In 2021 organiseerden de IAO en ‘Human Resources Without Borders’, in samenwerking met ‘Cartooning for Peace’, een cartoonwedstrijd om het bewustzijn over dwangarbeid te vergroten, tot actie aan te zetten en de urgentie van het uitroeien van deze ernstige mensenrechtenschending te benadrukken. Cartoons zijn immers krachtige hulpmiddelen: ze kunnen complexe boodschappen begrijpelijk maken zonder woorden te gebruiken en mensen aanzetten tot nadenken over gevoelige onderwerpen. Zij kunnen ervoor zorgen dat wij dwangarbeid afwijzen, begrijpen en er actie tegen ondernemen.

Meer dan 200 striptekenaars uit 65 landen, uit alle delen van de wereld, namen deel en dienden in totaal 460 tekeningen in. De beste zijn te zien op deze expo. Ze tonen de plaatsen waar dwangarbeid plaatsvindt: in de bouw, het huishouden, de landbouw, van thuis uit, in een sweatshop, in een fabriek – om maar een paar sectoren te noemen.

Meer informatie over het project is beschikbaar in het Frans en Engels op de website van de IAO: Cartoons on forced labour: Through their eyes - Visions of forced labour.

Bijzondere Commissie "Mensenhandel en Mensensmokkel"

Op 7 oktober 2022 vond in de Kamer van volksvertegenwoordigers een vervolgvergadering van de bijzondere commissie rond mensenhandel en mensensmokkel plaats, waarin de stand van zaken werd opgemaakt en perspectieven voor de toekomst werden uiteengezet.

Een opname van de namiddagsessie van de hoorzitting is beschikbaar op de website van de Kamer: De Kamer - Video Bijzondere Commissie "Mensenhandel en Mensensmokkel".

Meer informatie over de Bijzondere commissie is beschikbaar op volgende webpagina op de website van de Kamer: Bijzondere Commissie "Mensenhandel en Mensensmokkel".

Lieve Verboven, directeur van het Bureau van de IAO voor de Europese Unie en de Benelux-landen, nam deel aan deze hoorzitting, gaf haar standpunten over de bestrijding van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting en deelde belangrijke observaties, goede praktijken en aanbevelingen mee (zie passages tussen minuut 33.45 en 49.50). Het delen van deze expertise kan zo helpen om de slachtoffers van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting beter te identificeren en te beschermen en om de vervolging van daders te verbeteren.

Meer informatie hierover in volgend nieuwsbericht op de website van de IAO: Mensenhandel: IAO deelt standpunten met Belgisch parlement over de verbetering van de wetgeving en beleid omtrent mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting.

Naar aanleiding van 100 jaar IAO stond er in het Arbeidsrechtjournaal ook een interview met Lieve Verboven: INTERVIEW: Een terug- én vooruitblik bij 100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie: vraaggesprek met IAO-Brussel directeur Lieve Verboven.

Daarnaast verscheen er over het eeuwfeest volgend bericht op deze BeSWIC website: 100 jaar IAO.

Relevante artikels op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al enkele berichten verschenen rond arbeidsomstandigheden in verschillende sectoren. Via de zoekterm Arbeidsomstandigheden vindt u een lijst van dergelijke berichten, waaronder ook volgende nieuwsberichten: