Technologie speelt een steeds grotere rol op het werk en verandert de manier waarop mensen werken. Dat kan ook leiden tot nieuwe risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft twee nieuwe beoordelingen door deskundigen gepubliceerd die het gebruik van specifieke vormen van technologie op de werkplek hebben onderzocht.

De ene deskundigenbeoordeling bespreekt het driedimensionaal printen (additieve productie) en de potentiële nieuwe risico's in termen van betrouwbaarheid, gebruikte materialen, flexibel werken en eentonig werk. De andere beoordeling richt zich op het monitoren van werknemers met behulp van technologie en de effecten ervan op hun welzijn, wat zich op veel werkplekken al heeft doorgezet.

De deskundigenbeoordelingen zijn beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties: