Naar aanleiding van de 20ste verjaardag organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een fotowedstrijd op sociale media. Tweewekelijks kan iedereen foto’s doorsturen over een specifiek thema rond welzijn op het werk. Het laatste thema gaat over collectieve beschermingsmiddelen

Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk

Deel jouw foto over een specifiek thema over welzijn op het werk. Plaats deze foto op instagram, facebook of twitter met als hashtag #20jaarwelzijnophetwerk. Wie weet verschijnt jouw foto op onze website!

Negende thema: collectieve beschermingsmiddelen

Een collectief beschermingsmiddel (CBM) wordt gedefinieerd in het Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 als elke beschermingsuitrusting die tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen één of meerdere gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen in het gedrang brengen evenals alle aanvullingen of accessoires die hiertoe bestemd zijn.

Het moet gelijktijdig de volgende kenmerken vertonen:

 • Ze is dermate ontworpen en geïnstalleerd dat ze zo rechtstreeks mogelijk inwerkt op de oorzaak van het risico zodat dit risico maximaal wordt beperkt:
  • tegen het gevaar op vallen van een hoogte: een randbeschermingssysteem vlakbij de plaats waar het gevaar op vallen aanwezig is,
  • tegen gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in de omgevingslucht: een afzuigsysteem dat op een doeltreffende manier in de onmiddellijke nabijheid van de verspreidingsbron wordt geïnstalleerd,
  • tegen geluidsoverlast: een scherm dat bestaat uit akoestische isolatie waarvan de kenmerken het mogelijk maken om het geluidsniveau van de verspreidingsbron te verminderen.
 • Ze moet geïnstalleerd worden voor de aanvang van de arbeid die de aanwezigheid van het CBM vereist.
 • Ze is van die aard dat de werknemer niet actief moet tussenkomen om zijn veiligheid en gezondheid op het werk te verzekeren. Men kan spreken van ‘passieve’ bescherming, want zodra deze bescherming is aangebracht, hebben de werknemers geen taken meer uit te voeren om de bescherming te installeren. Zij moeten daarentegen wel de gebruiksvoorwaarden van deze bescherming naleven

Het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 werd zodanig opgesteld dat de werkgever die CBM ter beschikking stelt van zijn werknemers, dit doet op basis van een risicoanalyse die hem alle elementen verschaft om:

 • Die CBM te kiezen die het best zijn aangepast aan elke arbeidssituatie.
 • De CBM bij elk gebruik in goede staat te behouden.
 • De werknemers zodanig op te leiden dat het CBM wordt geïnstalleerd en gebruikt binnen de gebruiksgrenzen die eigen zijn aan dit CBM.
 • Ingevolge het opstellen van een bestelbon, over alle informatie van de fabrikant te beschikken met het oog op het bereiken van de doelstellingen op het vlak van de installatie en het gebruik van de CBM en op het vlak van de opleiding van de werknemers.

Op werk.belgie.be, op de pagina Collectieve beschermingsmiddelen onder het thema Welzijn op het Werk vindt u meer informatie. 

Deel jouw foto!

Wat moet je doen?

 • Maak en deel jouw foto die aansluit met het thema “collectieve beschermingsmiddelen”. Deze foto kan gaan over bepaalde beschermingsmiddelen op jouw werk plaats (zoals leuningen, afschermingen, afzuiginstallaties,…) Laat jouw inspiratie de vrije loop gaan!
 • Post jouw foto op je Instagram of Twitterkanaal of deel het op onze Facebookpagina. Gebruik de hashtag #20jaarwelzijnophetwerk
 • Jouw foto wordt in ons wedstrijdalbum op de Facebookpagina van de FOD Werkgelegnheid (link) opgenomen. De foto’s met de meeste likes in dat album verschijnen op beswic.be en worden geprojecteerd tijdens ons slotevenement in december!

Het wedstrijdreglement kan je hier downloaden.