Naar aanleiding van de 20ste verjaardag organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een fotowedstrijd op sociale media. Tweewekelijks kan iedereen foto’s doorsturen over een specifiek thema rond welzijn op het werk. Het achtste thema gaat over “persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk”

Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk

Deel jouw foto over een specifiek thema over welzijn op het werk. Plaats deze foto op instagram, facebook of twitter met als hashtag #20jaarwelzijnophetwerk. Wie weet verschijnt jouw foto op onze website!

Achtste thema: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer gevaren niet kunnen uitgeschakeld worden aan de bron of niet voldoende kunnen beperkt worden met maatregelen op het gebied van arbeidsorganisatie of met collectieve technische beschermingsmiddelen, moeten er persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Onder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wordt iedere uitrusting verstaan die door de werknemers wordt gedragen of vastgehouden en die hen beschermt tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's. Alle accessoires en aanvullingen aan PBM worden ook beschouwd als PBM.

De werkgever bepaalt, op basis van een risicoanalyse, de gevaren die aanleiding kunnen geven tot het gebruik van PBM. Het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bevat een indicatief schema met een inventaris van de gevaren met het oog op het gebruik van PBM. Alle fysische, chemische en biologische risicofactoren zijn hierin opgenomen.

De werkgever mag uitsluitend PBM ter beschikking stellen die voldoen aan de bepalingen in het KB van 31 december 1992 betreffende de fabricage van PBM. PBM die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit KB, moeten vervaardigd zijn op basis van gekende en erkende goede praktijken.

De werkgever moet de PBM gratis ter beschikking stellen van de werknemers. Hij moet ook instaan voor het onderhoud, de reiniging en de vervanging ervan. Hij is verplicht de werknemers voldoende te informeren en hen instructies te verschaffen. Hiervoor moeten een informatienota en een instructienota opgesteld worden. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer een adequate opleiding krijgt, en eventueel een trainingscursus.

Op de website werk.belgie.be bij persoonlijke beschermingsmiddelen onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Deel jouw foto!

Wat moet je doen?

  1. Maak en deel jouw die aansluit met het thema “persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk”. Laat jouw inspiratie de vrije loop gaan!
  2. Post jouw foto op je instagram of twitterkanaal of deel het op onze facebookpagina. Gebruik de hashtag #20jaarwelzijnophetwerk
  3. Jouw foto wordt in ons wedstrijdalbum op de Facebookpagina van de FOD Werkgelegnheid opgenomen. De foto’s met de meeste likes in dat album verschijnen op beswic.be en worden geprojecteerd tijdens ons slotevenement in december!

Het wedstrijdreglement kan je hier downloaden.