Twee nieuwe discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid (EU-OSHA) doen onderzoek naar virtuele werkomgevingen en dynamische risicobeoordeling.

De eerste discussienota focust op de invloed van de digitale transformatie op de virtuele werkomgeving en gezondheid en veiligheid op het werk (VGW). De nota werd opgesteld door Stavroula Leka en draagt de titel “The future of working in a virtual environment and OSH”.

De tweede discussienota legt uit hoe bij dynamische risicobeoordeling, een term die wordt gebruikt ter aanduiding van de digitalisering en innovatie van risicobeoordeling, wordt omgegaan met digitale data en snel veranderende risico’s. De nota werd opgesteld door Coen van Gulijk) en heeft als titel “The development of dynamic risk assessment and implications for OSH”.

Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen? Wat is de invloed op beleid, onderzoek en praktijk? Wat zijn de voor- en nadelen? De discussienota’s bieden antwoorden op deze en andere vragen.

De discussienota’s zijn in het Engels beschikbaar op de website van EU-OSHA:

Bekijk ook deze brochure over het werk van EU-OSHA met betrekking tot digitalisering en VGW: Digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk - Een onderzoeksprogramma van EU-OSHA.

Webinar

Tijdens een webinar op 12 november 2021 werden de twee discussienota’s door hun auteurs voorgesteld en besproken tijdens een discussie met het netwerk van focal points van EU-OSHA.

De presentaties en samenvatting van de discussie zijn beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Focal Point Webinar on the "Future of Work".

Relevante artikels op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al een aantal artikels verschenen over digitalisering. Hieronder enkele voorbeelden:

(Bron: Occupational Safety and Health Newsletter 231 - december 2021: De veranderende realiteit van werk in een virtuele omgeving en waarom dynamische risicobeoordeling zo belangrijk is, en Occupational Safety and Health News – januari 2022: The Future of Work – event summary now available)