In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) belichten professionals op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) de sterke en zwakke punten van preventiediensten in verschillende Europese landen.

De discussienota is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Preventiediensten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk: het perspectief van de professionals.

Het document biedt een deskundig perspectief op het huidige debat over de rol van interne en externe preventiediensten bij het waarborgen van de naleving van de VGW-regelgeving.

Ook worden voorstellen voor de verbetering van preventieve diensten gedaan, zoals meer harmonisatie van de opleiding van professionals in heel Europa, een grotere inbreng van generalisten en specialisten op het gebied van VGW binnen organisaties en meer investeringen in academisch onderzoek en de toegankelijkheid van gegevens.

Voor de nota is informatie ingewonnen bij gezondheids- en veiligheidsprofessionals die zijn aangesloten bij het Europees netwerk van beroepsverenigingen op het gebied van veiligheid en gezondheid (ENSHPO).

Kom meer te weten over het thema op de website van EU-OSHA, in de rubriek Verbeteren van naleving van VGW-voorschriften.

(Bron: EU-OSHA Highlights – juni 2024: Preventiediensten gezien door professionals op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk)