Long COVID, ofwel langdurige COVID, kan een behoorlijk negatieve impact hebben op werknemers en werkplekken. Ademhalingsproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn evenals geheugen- en concentratieproblemen zijn allemaal symptomen die weken of zelfs maanden kunnen aanhouden.

Werkgevers worden geconfronteerd met problemen wanneer werknemers in sleutelposities moeite hebben om volledig naar hun baan terug te keren als gevolg van de symptomen van long COVID, en wanneer daardoor arbeidsregelingen eventueel moeten worden aangepast.

In deze discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de uitdagingen geschetst in verband met de preventie en het beheer van aan long COVID gerelateerde risico’s voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (VGW). Ook wordt ingegaan op de maatregelen die op het niveau van beleid, onderzoek en concrete uitvoering kunnen worden getroffen om de gevolgen van long COVID te beperken en om bescherming te bieden tegen toekomstige pandemieën.

Meer info

op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA News – mei 2022: De impact van long covid op werknemers en werkplekken)