Een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bekijkt verschillende aspecten van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (of musculoskeletale aandoeningen – MSA) en de preventie van psychosociale risico’s. De discussienota is opgesteld in samenwerking met het Italiaans Nationaal Instituut voor arbeidsongevallenverzekering (INAIL).

In het specifieke geval van Italië komt uit een nationale enquête van 2019 naar voren dat de blootstelling aan werkgerelateerde stress en psychosociale risico’s de grootste boosdoener is voor Italiaanse werknemers. Uit de gegevens blijkt verder dat er een verband bestaat tussen pijn aan het bewegingsapparaat en psychosociale risico’s op het werk.

In de discussienota wordt de nadruk gelegd op het belang van een geïntegreerde aanpak om psychosociale risico’s en aandoeningen aan het bewegingsapparaat beter te kunnen voorkomen.

Meer info

(Bron: Occupational Safety and Health News - februari 2022: Een geïntegreerde aanpak van de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychosociale risico’s op het werk)