De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 25-jarig bestaan. Deze wet vormt, samen met haar uitvoeringsbesluiten, de basis van de reglementering over veiligheid en gezondheid op het werk. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laat deze verjaardag zeker niet onopgemerkt voorbijgaan.

Volg de verschillende acties in de komende weken op: