Meer dan 120.000 Europeanen worden elk jaar met werkgerelateerde kanker gediagnosticeerd en bijna 80.000 mensen sterven aan kanker veroorzaakt door werken met kankerverwekkende stoffen. Dit is 53% van het totaal aantal van werkgerelateerde overlijdens. Deze cijfers geven een idee van de risico's die gepaard gaan met het werken met kankerverwekkende stoffen. Om dit grote probleem te lijf te gaan is er in 2020 een grote campagne opgestart om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de werkcontext te verminderen: de “Roadmap on carcinogens” (in het Nederlands “de routekaart voor kankerverwekkende stoffen”).

Meer informatie over de campagne in het Engels op de website van de Roadmap on carcinogens.

Voor de periode 2020-2024 zijn in de ‘Roadmap’ de volgende vier doelstellingen vastgesteld:

  1. bewustmaking over de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en de noodzaak van preventieve maatregelen;
  2. bedrijven en werknemers helpen bij het voorkomen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer en het minimaliseren van de gevolgen daarvan voor de werknemers;
  3. de industrie en de sectoren erbij te betrekken;
  4. innovatie richten op het overbruggen van de kloof tussen onderzoeksresultaten en de behoeften van het bedrijfsleven.

De campagne is momenteel aanbeland bij de vierde doelstelling en meer bepaald bij stap '4.2. Process-generated carcinogens (PGC)'. Dit deel van de ‘Roadmap’ wil dieper ingaan op de zogenaamde kankerverwekkende stoffen die ontstaan als bijproduct van werkprocessen. Deze stoffen verdienen extra aandacht omdat er geen labeling mogelijk is en omdat er vaak in veiligheidsinformatiebladen niet naar wordt verwezen. Dit betekent dat er in de Europese Unie nog een groot deel van de werknemers op deze manier, vaak dus ongeweten, blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen. Voorbeelden hiervan zijn silicastof en dieseluitlaatgassen.

Om dit thema concreet meer uit te werken, werd op 23 november 2021 een internationale online workshop georganiseerd om kennis en ideeën uit te wisselen over eliminatie- en controlestrategieën om de vermindering van de blootstelling aan PGC in Europa te versnellen. Deze workshop werd bijgewoond door 50 deskundigen, beleidsmakers, inspecteurs, sociale partners en de industrie uit 18 verschillende landen.

Lees op de website van de ‘Roadmap’ in het Engels waarom PGC speciale aandacht nodig hebben en wat er tijdens de online workshop werd gedeeld: Workshop challenge 4.2 'process-generated carcinogens'.

Diverse artikels op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn er in de loop der jaren diverse artikelen over de “Roadmap on carcinogens” en de risico’s van kankerverwekkende stoffen op de werkvloer gepubliceerd. Hieronder enkele voorbeelden: