Het gebruik van big data, in combinatie met de technologie voor machinaal leren, wordt steeds algemener op de Europese werkplek. Twee nieuwe discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geven een overzicht van de voordelen en potentiële risico's van het gebruik van dergelijke digitale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Het eerste artikel, over het gebruik van big data voor een efficiënte inspectie, gaat over het doelgericht uitvoeren van inspecties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Het tweede artikel schetst waar en hoe kunstmatige intelligentie (artificial intelligence - AI) wordt toegepast, bv. in besluitvorming op de werkplek, in personeelszaken (personenanalyse, aanwervingsprocedures), AI-ondersteunde robotica, chatbots in ondersteuningscentra of draagbare technologieën in de productielijn.

De auteurs van de 2 artikels concluderen dat het combineren van mens en AI de beste manier is om vooruitgang te boeken. Ze bevelen manieren aan om de belangrijkste risico's te beheersen. Het is niet de technologie op zich die voordelen of risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk creëert, maar wel de implementatie van die technologie die negatieve of positieve voorwaarden schept.

De artikels zijn beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: