Een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) neemt de rol van preventie ter ondersteuning van de naleving van normen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de Europese Unie onder de loep.

Professionals in de VGW-sector hebben hun praktijken aan de veranderende tijden moeten aanpassen om relevant te blijven. De nota gaat na wat nog ontbreekt in onze huidige kennis en wat de grootste struikelblokken zijn voor VGW-werkzaamheden. Daarnaast worden de uitdagingen voor beleidsmakers en onderzoekers afgebakend.

De lidstaten hebben uiteenlopende ervaringen met VGW-diensten, zo blijkt uit analyses die zijn verricht in het kader van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER). Meer informatie over de enquête is beschikbaar op de website van EU-OSHA: European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) results visualisation.

De uitdagingen schuilen onder meer in de kwaliteit van de dienstverlening en het feit dat de nadruk van onafhankelijkheid naar gevestigde bedrijfsbelangen is verschoven.

Meer info

op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA Highlights – februari 2023: De rol van preventie in betere VGW-praktijken en duurzame naleving)