Op 28 april 2017 ondertekende de koning de tien koninklijke besluiten tot vaststelling van de codex over het welzijn op het werk. De codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek. Dit wetboek zal binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De regelgeving wordt inhoudelijk niet veranderd, maar enkel in een overzichtelijke structuur ingepast. Er zijn wel een aantal aanpassingen om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen en waar mogelijk te vereenvoudigen. De belangrijkste vernieuwing is dat de concepten die in de regelgeving worden gebruikt, eenduidig worden gedefinieerd, zodat de gebruikte terminologie doorheen de hele codex dezelfde is. Het gaat bijvoorbeeld om concepten in verband met risicoanalyse.

De codex bestaat uit 10 boeken:

  • boek I: Algemene beginselen
  • boek II: Organisatorische structuren en sociaal overleg
  • boek III: Arbeidsplaatsen
  • boek IV: Arbeidsmiddelen
  • boek V: Omgevingsfactoren en fysische agentia
  • boek VI: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
  • boek VII: Biologische agentia
  • boek VIII: Ergonomische belasting
  • boek IX: Collectieve bescherming en individuele uitrusting
  • boek X: Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Meer informatie daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Codex over het welzijn op het werk afgekondigd.