Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele (LHBTI) werknemers in de Europese Unie kampen nog steeds met psychosociale en organisatorische risico’s, waaronder discriminatie, intimidatie en pesten op de werkplek. Door gebrek aan bescherming en bevordering van hun veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) staan de geestelijke gezondheid en het welzijn van LHBTI-werknemers onder druk. Dit leidt onder meer tot vermoeidheid, depressie en burn-outs.

Een nieuw artikel op de OSHwiki-website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid (EU-OSHA) legt uit hoe het hiaat in het onderzoek naar VGW en de arbeidsomstandigheden van LHBTI-personen kan worden verholpen.

Lees het artikel in het Engels op de OSHwiki-website: Occupational safety and health of LGBTI workers.

Het OSHwiki-artikel bouwt voort op bevindingen uit een rapport van EU-OSHA over diversiteit en musculoskeletale aandoeningen (MSA) en de resultaten van een grootschalige LHBTI-enquête van het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA):

Op deze BeSWIC website zijn recent een aantal artikels verschenen rond het thema diversiteit. Hieronder enkele voorbeelden:

(Bron: Occupational Safety and Health Newsletter 231 - december 2021: Psychosociale en organisatorische risico’s hebben negatieve gevolgen voor LHBTI-werknemers in de EU)