Een bijgewerkt profiel van de structuren, de regelgeving en de specifieke ontwikkelingen in de Europese Unie (EU) die de arbeidsloopbaan van de werknemers in de EU-lidstaten beïnvloeden, is nu beschikbaar op de website van de 'European Observatory of Working Life' (EurWORK) van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).

De behandelde sleutelkenmerken hebben betrekking op de werktijd, de gezondheid, het welzijn, het loon, de gelijkheid, de non-discriminatie en de vaardigheden, het leren en de inzetbaarheid. Het profiel gaat dieper in op de collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen op EU-niveau en beschrijft de twee financiële instrumenten ter ondersteuning van de werknemers en de werkgelegenheid in de hele EU: het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Het profiel vormt een aanvulling bij de nationale arbeidsloopbaanprofielen van de EU-lidstaten en van ander EurWORK-onderzoek naar de ontwikkelingen en referentie-instrumenten op EU-niveau.

Meer informatie

Op de website van Eurofound, in het Engels: EU-level: Working life profile.