Chirurgische rook ontstaat tijdens een operatie en wordt geproduceerd door de elektrochirurgische apparaten die worden gebruikt om weefsel te snijden en te ontleden. De rook bevat verschillende chemische en biologische stoffen, en kan ook infecties overbrengen, die een aantal potentiële risico's inhouden voor degenen die eraan worden blootgesteld.

Risico’s gaan van onder andere irritatie van de ogen en de huid, tot acute hoofdpijn, allergische rhinitis en chronische longaandoeningen zoals beroepsastma en chronische obstructieve longziekte (COPD).

De ‘Surgical Smoke Coalition’ een Europese beweging die is opgericht om meer bekendheid te geven aan de risico's van chirurgische rook, heeft recent haar beleidsoverzichtsrapport gepubliceerd. Het verslag bevat een reeks concrete aanbevelingen voor beleidsmakers, regelgevers, ziekenhuisleiders en medische verenigingen om de risico's van chirurgische rook op zowel Europees als nationaal niveau aan te pakken.

Het rapport is beschikbaar in het Engels op de website van de beweging: The Surgical Smoke Coalition publishes its policy overview report ‘Surgical smoke – An underestimated health hazard’.

Meer info

op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (in het Engels):

(Bron: EU-OSHA News – november 2022: Policy overview report on Surgical smoke – An underestimated health hazard)