De Europese Commissie (EC) heeft recent enkele maatregelen genomen om de bescherming van werknemers tegen gezondheidsrisico's in verband met de blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen verder te verbeteren, met name lood en diisocyanaten.

De EC stelt voor om twee richtlijnen (2004/37/EG en 98/24/EG) te wijzigen, om op die manier de blootstellingsgrenswaarde voor lood verder te verlagen en voor het eerst in de geschiedenis op Europees niveau grenswaarden voor de blootstelling aan diisocyanaten in te voeren.

Lood kan, bijvoorbeeld, het seksueel functioneren en de vruchtbaarheid aantasten en de ontwikkeling van een foetus of nakomelingen van blootgestelde vrouwen schaden. Het kan ook het zenuwstelsel, de nieren, het hart en het bloed beschadigen van mensen die eraan worden blootgesteld. Momenteel worden naar schatting 100.000 werknemers in de Europese Unie (EU) op het werk aan lood worden blootgesteld.

Het woord “diisocyanaten” duidt op verschillende chemische stoffen die vaak worden gegroepeerd op basis van hun gemeenschappelijke eigenschappen, en ademhalingsziekten zoals astma kunnen veroorzaken. In de effectbeoordeling van de EC wordt geschat dat momenteel 4,2 miljoen werknemers in de EU aan diisocyanaten worden blootgesteld. Er zijn op dit moment geen grenswaarden voor diisocyanaten op EU-niveau.

Het voorstel van de EC is beschikbaar in het Engels op de website van EUR-Lex: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 98/24/EC and Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and diisocyanates.

Meer info

Geactualiseerde BeSWIC-berichten

Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om 2 BeSWIC-artikelen over diisocyanaten en polyurethaan (PUR) te actualiseren. De bijgewerkte artikels geven bovenaan de datum van actualisatie weer. Het betrof volgende artikels:

Gebroken links van deze 2 BeSWIC-berichten werden hersteld en nieuwe informatiebronnen toegevoegd. In sommige gevallen waren documenten niet meer publiekelijk beschikbaar. Hieronder vindt u een beperkte greep uit de nieuwe documenten of gebroken links die hersteld werden:

Er waren geen wijzigingen nodig met betrekking tot het Nederlandse kennisplatform Gespoten PUR-schuim.