De Europese Arbeidsautoriteit, opgericht door de Europese Unie (EU), wordt ingezet bij de handhaving van de Europese regels inzake werk en sociale zekerheid.

Arbeidsmobiliteit

De Europese regels hebben er mee voor gezorgd dat de arbeidsmobiliteit binnen de EU sterk is toegenomen. Voor vele Europeanen is het makkelijker geworden om in een ander Europees land aan de slag te gaan. 17 miljoen Europeanen werken in een ander land dan dat van hun nationaliteit. In de praktijk kunnen er echter problemen ontstaan bij de toepassing van de regels inzake werkgelegenheid en sociale zekerheid. Dat is de reden waarom de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit in het leven heeft geroepen.

Inspectie?

De verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit somt de drie belangrijkste doelstellingen op:

  • lidstaten ondersteunen om personen en werkgevers een betere toegang te geven tot informatie en dienstverlening over hun rechten en plichten inzake arbeidsmobiliteit;
  • de operationele samenwerking versterken tussen de instanties in de lidstaten bij de grensoverschrijdende handhaving van de regels, onder meer door gezamenlijke inspecties te vergemakkelijken;
  • bemiddelen en bijdragen tot oplossingen in geval van geschillen tussen nationale instanties.

De Europese Arbeidsautoriteit gaat ook samenwerken met reeds bestaande agentschappen, zoals het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

In de praktijk

De Europese Arbeidsautoriteit wordt op termijn een instelling met ongeveer 140 medewerkers. Sommigen daarvan worden afgevaardigd vanuit de lidstaten en treden op als verbindingspersonen.

De Europese Arbeidsautoriteit is in oktober 2019 in Brussel van start gegaan, maar de instelling zal nog verhuizen naar Bratislava (Slovakije), waar de zetel is ondergebracht. In 2024 zou de autoriteit volledig operationeel zijn.

Meer info

(Bron: Prevent)