Personen die in de horecasector werken, worden blootgesteld aan tal van risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW): repetitieve hand- of armbewegingen, het gevaar van uitglijden, struikelen en vallen, het risico op ongevallen bij het gebruik van machines, maar ook de psychosociale risico’s die voortvloeien uit het omgaan met klanten en het werken met krappe deadlines.

Een nieuw verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat dieper in op sectorspecifieke maatregelen die kunnen worden genomen met het oog op beter risicobeheer, onder meer in de vorm van werknemersparticipatie.

EU-OSHA heeft zich in het kader van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) in deze kwestie verdiept en onderzocht hoe Europese organisaties omgaan met veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk in de horecasector.

Het verslag bevat een grondige analyse van de bevindingen van ESENER met betrekking tot deze sector, evenals een literatuuronderzoek en gesprekken met sectorale sociale partners. Op basis daarvan worden in het verslag sectorspecifieke maatregelen geformuleerd voor een beter risicobeheer bij de verschaffing van accommodatie en maaltijden. Daarnaast bevat het verslag beleidsadviezen en een analyse van de gevolgen van COVID-19.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA:

Bekijk ook de OiRA-tool voor online risicoanalyse voor de horecasector op volgende BeSWIC-pagina: OiRA, uw online risicoanalyse.

(Bron: EU-OSHA Highlights – april 2023: VGW-beheer in de horeca)