Werknemers in de Europese sector van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening worden blootgesteld aan risico’s in verband met veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geeft een overzicht van die risico’s en de manieren waarop ze worden aangepakt.

COVID-19 en ergonomische en psychosociale factoren staan hoog op de lijst. Daarnaast worden in het verslag de tendensen beschreven die in de loop van de tijd zijn waargenomen. Ook prikkels en belemmeringen voor VGW-beheer en werknemersparticipatie op het gebied van VGW komen aan bod.

Op basis van een analyse van de drie rondes van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) en bijdragen van vooraanstaande deskundigen uit de sector worden situaties in verschillende landen en diverse sectoren vergeleken. Tot slot worden er belangrijke leerpunten aangehaald met het oog op verbetering van het VGW-beheer in de sector.

Het rapport is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening – inzichten uit de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener).

Raadpleeg ook de resultaten van de ESENER-enquête voor de sector met de gegevensvisualisatietool voor Esener op de website van EU-OSHA.

(Bron: EU-OSHA News – februari 2022: Esener laat zien hoe veiligheids- en gezondheidskwesties worden aangepakt in de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening)