Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een aantal beleidsnota’s over de circulaire economie gepubliceerd. De ontwikkeling van een circulaire economie is namelijk een essentieel onderdeel van de doelstelling van de Europese Commissie om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

De ontplooiing ervan zou gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsomstandigheden en de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), en de uitdagingen voor VGW kunnen de komende jaren veranderen.

Een duurzame toekomst, gebaseerd op het minimaliseren van afvalstromen en het gebruik van afval als een grondstof, heeft onder meer gevolgen voor de afvalsector. Daarnaast zijn regelgeving, normalisatie en documentatie essentieel om de risico's voor de gezondheid en veiligheid op het werk te beperken.

Voor een effectieve overgang naar een circulaire economie zijn digitale technologieën essentieel. Deze technologieën bieden kansen en uitdagingen, die in een van de beleidsnota’s van EU-OSHA worden onderzocht. De nota legt de nadruk op informatieverstrekking en -deling, arbeidsflexibiliteit, dekwalificatie en risico's in verband met toezicht op en monitoring van werknemers.

Meer info

Lees de beleidsnota’s op de website van EU-OSHA (in het Engels):

(Bron: EU-OSHA News – december 2022: The circular economy and occupational safety and health)