De online databank van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) stelt de informatie over de platformeconomie en de platformarbeid binnen en buiten Europa op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar.

Platformen zijn digitale netwerken waarop zowel commerciële transacties, zoals het leveren van goederen en diensten tegen betaling, als niet-commerciële transacties, zoals vrijwilligerswerk of activiteiten op sociale media, gecoördineerd worden. De activiteit van deze platformen wordt ook wel platformeconomie genoemd.

De opkomst van deze economie in Europa sinds midden 2000 vloeit voort uit technologische, economische en maatschappelijke evoluties. Ze is snel gegroeid in omvang en reikwijdte. Hieruit is een nieuwe arbeidsvorm ontstaan, met name de platformarbeid. Dit is het afstemmen van vraag en aanbod van verloonde arbeid via een online platform.

Er wordt een toename van deze platformarbeid verwacht, maar tegelijk heerst er ongerustheid over de kwaliteit van de arbeid en de tewerkstelling van de betrokken werknemers. Deze arbeidsvorm stelt bovendien de bestaande regelgevende en institutionele kaders in vraag en de economische en maatschappelijke gevolgen zijn onzeker.

De bekommernissen hebben tot intensieve discussies geleid tussen de beleidsmakers en onderzoekers die de kenmerken van de platformeconomie, de potentiële gevolgen en de aanpak van de mogelijke nadelen bestuderen. Zij leveren een schat aan informatie, maar het is niet eenvoudig om op de hoogte te blijven van de onderzoeksresultaten en de initiatieven.

De online databank van Eurofound heeft tot doel een oplossing te bieden door de informatie over de platformeconomie en de platformarbeid binnen en buiten Europa op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar te stellen. De verschillende soorten documenten zijn geordend in verschillende rubrieken. De gebruikers kunnen de rubrieken overlopen of de zoekfunctie gebruiken om specifieke informatie terug te vinden. De gebruikers kunnen zich ook registreren en meldingen inschakelen om op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties over specifieke onderwerpen.

De databank over de platformeconomie is beschikbaar in het Engels op de website van Eurofound: Platform economy repository.