Vandaag vieren we de dag van het werkplezier. Voor het tweede jaar op rij wil de federale overheid het belang van je goed voelen op het werk onder de aandacht brengen. Werktevredenheid bevordert immers de productiviteit, de creativiteit en het welzijn van de werknemer.

Lees er alles over in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Niet vergeten: 8 juni… de Dag van het Werkplezier.

De dag van het werkplezier kadert in het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval in 2021 opstartten.

Als onderdeel van de Federale campagne over Mentaal welzijn op het werk werd de campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be gelanceerd. De website biedt allerlei informatie en advies voor zowel werkgevers als werknemers:

  • Op afspraakmetjemedewerkers.be staan afspraken die werkgevers en managers met hun werknemers kunnen maken en tips om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren, preventiemaatregelen in de onderneming op te zetten, …
  • Op afspraakmetjezelf.be staan concrete afspraken die werknemers met zichzelf, hun collega's of hun leidinggevenden kunnen maken om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.
  • Het pauzepraatje is een podcastreeks die samen met experts, bekende Belgen en werkgevers stilstaat bij het belang van mentaal welzijn op het werk. In enkele afleveringen wordt nagegaan hoe je je welzijn op het werk kan bewaken en verbeteren, en hoe bedrijven en organisaties dit kunnen aanpakken in het belang van hun medewerkers.

“Het beeld toont de affiche van de campagne, met de teksten “Praten over je werk is ook werken”, “Praat met je collega’s over wat je ervaart op het werk” en “start hier en maak een afspraak met jezelf”