Jaarlijks wordt op 25 juni de internationale Dag van de zeevarende gevierd. Deze dag is door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties in het leven geroepen om zeevarenden wereldwijd een dag in de kijker te zetten en te bedanken voor hun werk en bijdrage aan de internationale handel.

Het thema van dit jaar “Your voyage - then and now, share your journey” gaat dieper in op de dagelijkse realiteit tijdens de reis van de zeevarende en hoe dit in verandering is. De maritieme wereld verandert namelijk in sneltempo. Schepen varen nu groener, met meer digitalisering, en met meer diverse bemanningen.

Zeevarenden staan in het middelpunt van deze evolutie: ze passen veranderde regels toe, leren nieuwe vaardigheden en hanteren veiligere, efficiëntere werkmethodes. In zijn boodschap naar aanleiding van de dag benadrukte António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, het belang van het betrekken van de zeevarenden bij de aanpak van de uitdagingen die de sector kent, onder andere op het vlak van sociale bescherming en werkomstandigheden.

Meer info