Met een nieuw verslag waarin de bevindingen van een groot project van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden samengevat, wordt ernaar gestreefd om meer bekendheid te geven aan de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek. Daarnaast bevat het verslag belangrijke informatie voor beleidsmakers.

Blootstelling aan biologische agentia op de werkplek gaat gepaard met tal van gezondheidsproblemen, waaronder infectieziekten en allergieën. Hoewel dit probleem zich in een breed scala aan beroepen voordoet, is men zich er over het algemeen te weinig bewust van.

De bevindingen van het project zijn met name relevant gezien de huidige COVID-19-pandemie. De nadruk ligt op het belang van bewustmaking en het geven van prioriteit aan de preventie van door biologische agentia veroorzaakte werkgerelateerde ziekten op alle niveaus.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA:

PowerPoint-presentaties in het Engels over het project en de bevindingen: