De verplichting voor een coördinatiestructuur op de bouwplaats en dientengevolge de aanstelling van een veiligheids- en gezondheidscoördinator van niveau A/niveau 1 hangt af van een aantal criteria in artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (hieronder KB TMB). Een van die criteria is de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, BTW niet meegerekend.

Sinds 1 juni 2017 bedraagt het geïndexeerd bedrag, volgens de criteria in artikel 37 van het KB TMB, 3 298 697 €.

De berekeningswijze voor de indexering is nu: 2 500 000 x (1,02)14 = 3 298 697 €.

Meer toelichting daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen – artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 – geïndexeerd bedrag en berekeningswijze voor de indexering.