De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) hield in 2016-2017 een controlecampagne op de conformiteit van 25 modellen van veiligheidsschoenen. De controles hadden betrekking op de technische en administratieve vereisten, inclusief markeringen en gebruiksinstructies. Tevens werd erop toegezien dat niet-conforme en/of gevaarlijke producten van de markt werden gehaald.

De resultaten van die campagne zijn beschikbaar in een rapport dat kan worden gedownload op de website van de FOD Economie, in de rubriek Publicaties > Controlecampagne Veiligheidsschoenen 2016-2017.

Een samenvatting van dat rapport is beschikbaar op de blog.

Meer informatie over de regelgeving met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen is beschikbaar op de website van:

  • de FOD Economie, in de rubriek Thema's > Kwaliteit & Veiligheid > Veiligheid van goederen en diensten > Specifieke reglementeringen > Beschermingsmiddelen > Persoonlijke beschermingsmiddelen: Veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Collectieve en individuele bescherming > Persoonlijke beschermingsmiddelen.