De sociale partners van de bouwsector hebben op 1 oktober 2016 Constructiv opgericht om een nog efficiëntere dienstverlening te kunnen aanbieden aan de bouwbedrijven en hun werknemers. Binnen deze structuur worden de activiteiten samengebracht die voordien werden beheerd binnen 3 onderscheiden paritaire instellingen, waaronder de navb-cnac Constructiv (voorheen het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf).

Medio 2010 ging de eerste fase van de samenwerking tussen de verschillende sectorale bouwfondsen van start. In 2015 hebben de sociale partners van de bouwsector om drie redenen beslist om de krachten tussen de sectorale fondsen nog sterker te bundelen:

  • de efficiëntie van de organisaties verhogen;
  • de structuren vereenvoudigen;
  • de transparantie van de dienstverlening bevorderen.

Sinds 1 oktober 2016 werden “fbz-fse Constructiv”, “fvb-ffc Constructiv” en “navb-cnac Constructiv” daarom geïntegreerd in één entiteit: Constructiv. Binnen deze eenheidsstructuur worden alle activiteiten en opdrachten van de drie vroegere fondsen overgenomen. De activiteiten zullen verder ontwikkeld worden binnen twee grote pijlers: “Building your Benefits” en “Building on People”. De activiteiten in het kader van het welzijn op het werk zullen worden ontwikkeld binnen de pijler “Building on People”.

De activiteiten die binnen Constructiv worden gerealiseerd, hebben betrekking op de toekenning van sociale voordelen, de bevordering van het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen en het stimuleren van het competentiebeheer en van de instroom van werknemers. Ze zijn het resultaat van 70 jaren sociaal overleg waarbij het principe van solidariteit altijd heeft vooropgestaan.

Meer info

Het communiqué en de persconferentie zijn niet meer beschikbaar.

Twee jaar na de oprichting van de nieuwe structuur kwamen de voorzitters aan het woord in het jaarverslag 2018 van Constructiv.