Op 4 april 2023 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een conferentie om de belangrijkste resultaten voor te stellen van het rapport over de arbeidsomstandigheden in België na de analyse van de Belgische gegevens van de Europese EWCTS 2021-enquête.

Het doel van deze conferentie is de belangrijkste resultaten voor te stellen van het rapport over de arbeidsomstandigheden in België na de analyse van de Belgische gegevens van de Europese EWCTS 2021 enquête. Dit rapport zal enkele dagen voorafgaand aan de conferentie beschikbaar zijn op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Meer informatie is beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Jobkwaliteit in België in 2021: analyse aan de hand van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden EWC(T)S 2021.