Op 20 september 2023 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) een gezamenlijk advies uit om de verschillende bevoegdheidsniveaus op te roepen om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen. De raden doen ook een aantal aanbevelingen.

De raden benadrukken de nood aan volwaardige en kwalitatieve alternatieven voor de wagen. Ze stellen hierbij drie speerpunten voorop:

  • De kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren: het openbaar vervoer moet beter, stipter, frequenter, vaker, sneller en comfortabeler.
  • Een optimaal werkend en beter geïntegreerd openbaarvervoersysteem uitwerken: een alomvattend mobiliteitssysteem waarbij alle vormen van personenvervoer optimaal op elkaar afgestemd zijn en de mobiliteitsgebruiker vlot kan overstappen van het ene vervoermiddel op het andere.
  • Het openbaarvervoergebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen:
    • het toepassingsgebied van het vrijwillig 80/20-derdebetalerssysteem uitbreiden;
    • het gebruik van het mobiliteitsbudget bevorderen;
    • de combinatie “trein-fiets” faciliteren.

Lees het communiqué:

Dit communiqué is het gevolg van een advies op eigen initiatief. Lees dit advies:

Op hetzelfde moment werd er ook een advies gegeven over woon-werkverkeer per fiets. Bekijk dit gerelateerde advies op de website van de NAR: NAR Advies 2377 - Gemeenschappelijke Raadszitting van 20 september 2023 - Woon-werkverkeer per fiets: veiligheids- en welzijnsaspecten (PDF, 296 KB).

Relevante BeSWIC-berichten

Volgende berichten op deze BeSWIC-website behandelen woon-werkverkeer:

Daarnaast zijn er op deze BeSWIC-website ook enkele berichten verschenen rond agressie op het openbaar vervoer, zoals dit bericht: NMBS, MIVB, De Lijn en TEC willen samen agressie tegen personeel aanpakken.