In vier nieuwe casestudy’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de risico’s en uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in kaart gebracht waarmee mensen die via digitale arbeidsplatformen werken te maken hebben bij werkzaamheden als pakketbezorging, handwerk, het modereren van online content of programmering op afstand.

De meeste risico’s houden specifiek verband met de aard van het verrichte platformwerk en kunnen uiteenlopen van het tillen van zware lasten en werken in ongemakkelijke werkhoudingen tot verbaal geweld, intimidatie en pesten, terwijl bepaalde risico’s, zoals lange werktijden en baanonzekerheid, zich bij elke vorm van platformwerk voordoen.

Daarnaast wordt in de casestudy’s aandacht besteed aan de gevolgen voor de platformwerkers, worden de praktijken en maatregelen van digitale platforms onderzocht en wordt gereflecteerd over de noodzaak van preventie en het beheersen van VGW-risico’s.

Meer info

Eurogip bracht recent ook een rapport uit over digitale arbeidplatformen. Het rapport is beschikbaar in het Frans op de website van Eurogip: Protection sociale des travailleurs des plateformes: un nouveau rapport d'EUROGIP.

(Bron: OSHnews – maart 2022: Digitale arbeidsplatforms zorgen voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid bij uiteenlopende soorten werk)