De campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) richt zich momenteel op de wereld van het digitaal platformwerk, het eerste prioriteitsgebied van de campagne.

Het meest gangbare platformbedrijfsmodel heeft de vorm van een onlinemarktplaats waar de vraag naar en het aanbod van werk op elkaar worden afgestemd. De meest voorkomende sectoren die van dit model gebruik maken zijn ICT, financiën, wetenschappelijke en technische diensten, gevolgd door handel, transport en logistiek, horeca en administratieve hulp en ondersteuning.

Digitaal platformwerk wordt beheerd door algoritmen, die invloed uitoefenen op de toewijzing van werk en de vergoeding, en werknemersgegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om het toezicht te vergroten.

Platformwerkers hebben zeer uiteenlopende profielen. Hoewel mannen overheersen, is het werk dat door digitale platforms wordt gefaciliteerd steeds minder gesegregeerd naar geslacht. Daarnaast is er een overwicht aan jongere mensen (16 tot 34-jarigen). Arbeidsmigranten zijn dan weer oververtegenwoordigd in laaggeschoold platformwerk.

Meer dan 11 miljoen mensen in de Europese Unie verdienen een deel of het geheel van hun inkomen op deze relatief nieuwe maar exponentieel groeiende manier van werken. Platformwerk biedt veel voordelen, maar brengt ook belangrijke risico's en uitdagingen met zich mee. Er is gecoördineerde actie nodig van alle betrokken partijen om risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk gelinkt aan deze manier van werken te voorkomen: tussen de platforms zelf, maar ook met beleidsmakers, sociale partners en werknemers van platforms.

EU-OSHA zal de komende maanden besteden aan het vergroten van het bewustzijn en het verspreiden van allerlei hulpmiddelen over dit onderwerp.

Publicaties, casestudies, beleidsnota’s en andere hulpmiddelen

Ontdek alle tools, verslagen, casestudy’s en andere publicaties op de campagnewebsite Veilig en gezond werken in een digitale samenleving, op de pagina Digitaalplatformwerk.

(Bron: Healthy Workplaces Campaign Newsletter – februari 2024: Everything there is to know about digital platform work, the first priority area of the ‘Safe and healthy work in the digital age’ campaign)