Tijdens de lente en zomer stijgen de temperaturen en het aantal zonuren. Het is dan ook extra opletten geblazen wanneer men zich buiten begeeft, bijvoorbeeld tijdens de uitoefening van het werk. Stichting tegen Kanker startte in 2023 de uv-campagne om uv-schade te voorkomen.

Volgens Stichting tegen Kanker krijgt één Belg op vijf voor zijn 75ste een vorm van huidkanker. Daarenboven is het aantal huidkankers de laatste jaren alarmerend toegenomen. Deze kanker ontstaat meestal door teveel uv-straling van zonlicht of zonnebank.

De Stichting doet een aantal aanbevelingen om uv-schade te voorkomen, zoals:

  • beperk de tijd in de zon door schaduw op te zoeken;
  • draag beschermende kledij (T-shirt, breedgerande hoed, zonnebril);
  • gebruik zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

Op de website van de Stichting worden een aantal van de meest voorkomende types van huidkanker opgesomd:

  • melanoom (±8% van de huidkankers), die ontstaat in de pigmentcellen van de huid (verspreid over de huid of in clusters zoals bij moedervlekken) wanneer die veranderen in kankercellen;
  • basocellulair carcinoom (±70% van de huidkankers), een kanker die zeldzaam is vóór de leeftijd van 45 jaar, maar daarna toeneemt in frequentie;
  • spinocellulair carcinoom (±20% van de huidkankers), een kanker die vooral voorkomt bij mensen van 60 jaar en ouder, sneller groeit en agressiever is dan basaalcelcarcinoom.

Meer uitgebreide informatie over de verschillende types kanker en hun ontwikkelingsverloop is beschikbaar op de website van Stichting tegen Kanker: Het aantal huidkankers stijgt, maar de ene huidkanker is de andere niet.

Buitenwerk

Buitenwerkers die langdurig aan uv-straling zijn blootgesteld, lopen volgens Stichting tegen Kanker 77% meer kans dan de overige bevolking om spinocellulair carcinoom en actinische keratose te ontwikkelen. Bovendien ligt het risico op de ontwikkeling van basocellulair carcinoom bij hen 43% hoger. In Europa zijn er 14,5 miljoen buitenwerkers die ten minste 75% van hun tijd buiten werken.

Onderzoeksprojecten

Stichting tegen Kanker ondersteunt meerdere projecten die bezig zijn rond de bestrijding van huidkankers, zoals:

  • het project “Characterization of skin melanomas by Electron Paramagnetic Resonance”, onder leiding van prof. Bernard Gallez van de UCLouvain, op het gebied van medische beeldvorming en radiotherapie;
  • het project “Preventing therapy-induced stemness as a salvage strategy to precision oncology”, onder leiding van prof. Jean-Christophe Marine (KU Leuven), rond nieuwe therapeutische opties om kankercellen te deactiveren, in combinatie met de huidige therapieën om resistentie tegen kankerbehandeling mogelijk te voorkomen.

Meer informatie op de website van Stichting tegen Kanker:

Relevante pagina’s op BeSWIC

Op deze BeSWIC-website zijn er in het verleden al een aantal artikels verschenen over de gevaren van uv en het werken bij grote hitte. Hieronder enkele voorbeelden:

Bekijk ook de rubrieken Blootstelling aan warmte en Kankerverwekkende en mutagene agentia.

Meer informatie