De Confederatie Bouw lanceerde op 21 februari 2019 haar sensibiliseringscampagne ‘Safety My Priority’ om het aantal arbeidsongevallen in de bouw sterk in te perken. De kern van deze campagne is een charter dat aannemers kunnen ondertekenen en waarmee ze aangeven dat ze absolute voorrang geven aan veiligheid.

In 2017 deden zich in heel België 145.000 arbeidsongevallen voor, waarvan 14.600 in de bouw. De sector is dus verantwoordelijk voor 10% van de arbeidsongevallen. Per dag zijn er 56 ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Er valt helaas ook één dodelijk slachtoffer per maand.

De Confederatie Bouw vindt dat aantal veel te hoog. In Nederland, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië hebben werknemers in de bouw twee keer minder kans om het slachtoffer te worden van een arbeidsongeval.

Daarom lanceerde de Confederatie Bouw een brede sensibiliseringscampagne die alle bouwaannemers op het belang moet wijzen van veiligheid op, naar en van de bouwwerf. Via een afzonderlijk magazine en de campagnewebsite “Safety My Priority” kunnen alle bouwondernemers een charter ondertekenen dat hen ertoe verbindt om op alle bouwwerven en bij alle werkzaamheden de absolute voorrang te geven aan veiligheid en veilig gedrag bij hun eigen werknemers, hun onderaannemers en hun bouwpartners.